Zee-eenden

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Zeeënden

Zee-eenden (Melanitta)

Grote duikende eenden, die vooral op zee te vinden zijn. Broedvogels van noordelijke gebieden. De zwarte zeeëend (Melanítta nígra), waarvan het mannetje zwart is en het vrouwtje bruin met een lichte vlek op de kop, is een algemene doortrekker en wintergast langs de Noordzeekust.

Grote zeeëend (Melanítta fúsca)

De grote zeeëend is een minder algemene doortrekker en wintergast; heeft witte vlekken aan de achterzijde van de vleugels.

IJseend (Clángula hyemális)

De ijseend is een vrij kleine, bonte zeeëend. Mannetje heeft lange staart. Doortrekker en wintergast in klein aantal langs de Noordzeekust en op de (afgesloten) zeearmen.

Auteur

-P.L. Meininger