Technische Bibliotheek Zeeland

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Technische Bibliotheek Zeeland
Leeszaal van de Technische Bibliotheek in 1969, foto, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 124016

Oprichting

In 1968 opgericht als Stichting Zeeuwse Bibliotheek voor Technische Natuurwetenschappen met als participanten: de Provincie Zeeland, de N.V. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' en de Vereniging voor Nijverheidsonderwijs (HTS) te Vlissingen. De wetenschappelijke, school- en bedrijfsbibliotheken worden samengevoegd. De bibliotheek is gevestigd in het gebouw van de Hogere Technische School in Vlissingen. Het technisch natuurwetenschappelijk en gedeeltelijk bedrijfskundig boekenbezit van 'De Schelde', de HTS en de Provinciale Bibliotheek zijn er in ondergebracht. Het initiatief sluit nauw aan bij de ideeën over de Zeeuwse bibliotheekgemeenschap in de jaren zeventig van de 20ste eeuw. De collectie wordt door aankoop en schenking uitgebreid. De bibliotheek heeft een regionale functie.

Latere samenwerkingen en schade aan de collectie

Inpak operatie na water- en stormschade op 29 november 1983, foto: Wim Helm, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 38482

Later raken ook de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) en de gemeente Vlissingen bij de bibliotheek betrokken. De HTS is IHBO-Zeeland geworden met vier technische afdelingen en een afdeling fysiotherapie. In het gebouw is ook de HEAO-opleiding gevestigd. Tot 1987 is J.Th.C. Schepman de bibliothecaris. De bibliotheek vervult ook een regionale functie. Kosteloos worden de werken naar leners in de provincie verstuurd. In november 1983 raakt het dak van de bibliotheek lek en stroomt het regenwater naar binnen. Er start direct een groot project waarbij de natte boeken, waaronder ook die van de Provinciale Bibliotheek, in een vriesdroogveem ingevroren moeten worden, waarna het water moet verdampen en de materialen weer droog worden. De hele operatie duurt 1,5 jaar. Door provinciale bezuinigingen wordt de bibliotheek in 1992 geïntegreerd in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. De schoolbibliotheek of mediatheek blijft in de Hogeschool Zeeland gevestigd en in 2012 wordt er samengewerkt met de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.

Auteurs

J.Th.C. Schepman/ herz. Liesbeth van der Geest (2012).

Literatuur

-Doe-van der Geest, Liesbeth van der, Kijk hoe de stilte verdween. Een korte kroniek van vijf bibliotheken die samen de Zeeuwse Bibliotheek vormen 1859-1985 (1992) (Middelburg 2005).

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984