Strandlopers

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Strandlopers
Bonte strandloper, tekening van Hans Warren, ca. 1941, Tekeningen en prenten, ZB Beeldbank Zeeland, recordnr. 1939

Algemeen

Familie van meestal kleine, waadvogels die in noordelijke streken broeden en waarvan meerdere soorten in Zeeland doortrekken, overwinteren en overzomeren. Meestal in grote groepen op de slikken van de zeearmen, bij hoogwater op ‘hoogwatervluchtplaatsen', onder meer op Schouwen, in inlagen en op bouwland.

Bonte strandloper (Cálidris alpína)

Algemene strandloper van het Deltagebied (tot meer dan 100.000 exemplaren), die het talrijkst voorkomt op de slikken van Ooster- en Westerschelde, maar ook is waar te nemen langs de afgesloten zeearmen en langs het strand.

Krombekstrandloper (C. ferrugínea)

Vrij algemene doortrekker in het najaar (juli-oktober), zelden in het voorjaar.

Kanoetstrandloper (C. canútus)

Algemene doortrekker en wintergast (tot meer dan 20.000 vogels), vooral op de slikken van Ooster- en Westerschelde.

Drieteenstrandloper (C. álba)

Algemene doortrekker en wintergast, vooral langs de Noordzeestranden, maar ook wel op de slikken van de zeearmen. Rent in de vloedlijn achter de golven aan om voedsel op te pikken.

Paarse strandloper (C. marítma)

Bewoner van rotskusten. In Zeeland vrijwel uitsluitend te zien op strekdammen (bijvoorbeeld tussen Cadzand en Breskens) en op de zeedijk bij Westkapelle. Vaak in gezelschap van steenloper.

Kleine strandloper (C. minúta)

Vrij algemene doortrekker in het najaar, minder algemeen in het voorjaar.

Temmincksstrandloper (C. temmínckii)

Vrij zeldzame doortrekker in mei en in augustus-oktober, meestal op brakke en zoete slikjes in het binnenland.

Breedhekstrandloper (Limícola falcinéllus) en gestreepte strandloper (C. melánotos)

Zeldzame dwaalgasten in de regio Zeeland.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur