Spechten

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Spechten
Draaihals, bron: Donald Hobern, Wikimedia

Algemeen

In Zeeland voorkomende soorten spechten zijn:

Zwarte specht (Dryócopus máritius)

Heeft zijn broedgebied in Nederland in westelijke richting uitgebreid en komt nu onder andere voor in de bossen bij Bergen op Zoom. In het broedseizoen van 1966 werd deze soort regelmatig gezien hij Domburg. Er kon echter geen broedgeval worden vastgesteld. In de jaren 1973-1977 werd ook op twee plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen broeden vermoed. Aangezien de zwarte specht broedvogel is van uitgestrekte naaldbossen en gemengde bossen is het niet waarschijnlijk dat deze soort in Zeeland ooit een algemene soort zal worden. Verder is de zwarte specht in Zeeland een zeldzame zwerfvogel buiten de broedtijd, vooral in de duinstreek.

Groene specht (Pícus Víridis)

In Zeeland niet algemene broedvogel (25-50 paar) van de duingebieden op Schouwen en Walcheren. Op Zuid-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen broedt deze soort plaatselijk langs de boomrijke dijken, in bosjes en in boomgaarden. In Zeeuws-Vlaanderen gaan de aantallen achteruit door het vellen van oude bomen en hoogstamboomgaarden. Stand- en zwerfvogel.

Grote bonte specht (Dendrócopos májor)

Schouwen-Duiveland: spaonsjekster. In Zeeland een vrij algemene broedvogel (100-150 paar)door de gehele provincie in duin, bossen, tuinen, parken, boomgaarden en bomenrijen. Stand- en zwerfvogel.

Kleine bonte specht (Dendrócopos minor)

In Zeeland enkele broedparen op Schouwen-Duiveland (binnenduinrand, Schuddebeurs) en in Zeeuws-Vlaanderen. Stand- en zwerfvogel.

Draaihals (Jýnx torquílla)

In Nederland een zeldzame broedvogel van bossen: in Zeeland alleen zeldzame doortrekker in voor- en najaar. Zomervogel, die in Afrika overwintert.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

AUTEUR =

-P.L. Meininger