Schotsman

Uit Wiki ZB
Versie door Maintenance script (overleg) op 20 mrt 2014 om 15:59 (Importing text file)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Schotsman

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Wandelen recreatiegebied in de gemeente Wissenkerke (Noord-Beveland) aan het Veerse Meer: vormt één geheel met de zuidelijk aangrenzende Ruiterplaat: gelegen ten westen van de Onrustpolder. Op de Schotsman en de Ruiterplaat is beplanting aangebracht. De Schotsman is als opwas ontstaan. Op de Visscher-Romankaart van circa 1655 vindt men tussen Veere en de Schotsman het 'Veer Gat', en tussen de Schotsman en de Onrust de 'Room-Pot'. De noordelijke mond van het Veersche Gat lag circa 1800 nog oostelijk van de Schotsmanplaat. Driekwart eeuw later is dit vaarwater gereduceerd tot een grote slenk. De hoofdgeul had zich naar de Walcherse kust verlegd. Tussen de oude en de nieuwe geul had zich de huidige Schotsmanplaat gevormd, die gaandeweg aan de Noordbevelandse wal vastgroeide. In combinatie met de respectievelijk noordelijk en zuidelijk gelegen Onrusten Ruiterplaten ontstond aldus een vlak voorland van circa 1,5 kilometer breed, dat van groot belang was voor de vorming van de 'Kamperlandse duintjes'. Omstreeks 1925/30 waren er in het gebied van de Schotsman nog ondiepe slenken. die bij laag water ook waren gevuld en waarin visserij op bot plaatsvond. Aan het vastgroeien van de Schotsman aan Noord-Beveland wordt ook het verdwijnen van de rietganzen ganzen) uit dit gebied toegeschreven: deze vogels rusten bij voorkeur op vrijliggende zandplaten (opwassen).


AUTEUR

J. Kuipers

LITERATUUR

Wilderom, Tussen afsluitdammen I, III, IV, Van der Aa.Aardrijkskundig woordenboek. Visscher-Romankaart van Zeeland.


AFBEELDING

De nog 'onontwikkelde' Schotsman op een foto uit 1970.