Pieter Cunaeus/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

(Vlissingen 1586 - Leiden 2 december 1638). Theoloog en jurist. Studeerde te Leiden godgeleerdheid, Grieks en Latijn en, na een reis naar Engeland, te Franeker oosterse talen en rechten. Zette in 1608 zijn studies voort te Leiden, waar hij in 1612 buitengewoon hoogleraar Latijn werd. Promoveerde in 1615 in de rechten. Na een korte advocatenpraktijk te Den Haag werd Cunaeus hoogleraar te Leiden in staatsrecht (Pandecten en van 1630 af tot zijn overlijden Codex); in 1623 rector magnificus. Cunaeus werd in 1638 door de Staten van Zeeland benoemd tot historieschrijver van Zeeland. Hij overleed echter in datzelfde jaar. Door velen werd Cunaeus beschouwd als het orakel van zijn tijd, als kenner van veel vreemde talen, als gezaghebbend jurist, als gevierd redenaar. Produceerde behalve geschriften over privaatrecht ook letterkundige en historische werken.