Nonhebel

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Nonhebel, Familie
Apotheek Nonhebel/Ringeling in de Lange Delft hoek Reigerstraat te Middelburg. Het huis 'De Morinne' in de Lange Delft te Middelburg werd in 1836 gekocht door A. Tak en ingericht als apotheek. Van 1864 tot 1930 werd de apotheek gedreven door leden van de familie Nonhebel. Anno 2020 is 'De Morinne' geen apotheek meer. Foto: J. Wolterbeek, ca. 1965. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 126168

Belangrijkste personen

Familie waaruit predikanten en apothekers zijn voortgekomen.

Johannes Petrus Nonhebel was predikant te Kleverskerke aan het eind van de 18e eeuw; moest deze plaats verlaten wegens Oranjegezindheid. Hij vertrok naar Engeland en keerde later naar Nederland terug met zijn tweede echtgenote en een uit dat huwelijk geboren zoon, John Abraham Christoffer (1803-1881), die predikant te Serooskerke (W) werd. Om zijn zonderlinge preekmanieren maar ook door zijn eenvoudige en vrome persoonlijkheid is deze predikant er lang in de herinnering gebleven.

Diens oudste zoon, Johan Petrus (geb. Est, 6 jan. 1830) werd ook predikant en werd in 1861 in Middelburg beroepen, waar hij niet alleen voor kerkelijke zaken ijverde maar zich ook de zaak aantrok van de Transvaalse boeren en een inzameling hield om hun vrijheid te bevorderen.

Een tweede zoon, Abraham Agathus (Est en Opijnen 19 juni 1833-Middelburg 9 mei 1890), werd apotheker. Hij ging in de leer bij apotheker Herklots te Middelburg en studeerde bovendien van 1859 tot 1861 aan de Geneeskundige School aldaar. Hij nam de goedlopende apotheek van A. Tak over, die uiterst gunstig gelegen was (thans Lange Delft, hoek Reigerstraat).

Zijn weduwe hield de apotheek in stand tot haar zoon, Gijsbert Kornelis Adriaan (Middelburg 19 sept. 1870-Middelburg 1939), de zaak overnam. Deze legde zich toe op bacteriologisch en scheikundig onderzoek.

Een derde zoon, Daniel Jacobus (Elst 10 juni 1837-Brussel 6 maart 1901), studeerde aanvankelijk theologie maar ging in 1863 geneeskunde studeren aan de Geneeskundige School te Middelburg. Hij volgde de lessen anatomie van dr. De Man, die hem het vak terdege leerde. Verder besteedde hij zijn tijd aan wandelsport en gymnastiek. Hij werd assistent in de ontleedkunde aan de universiteit van Amsterdam en daarna vestigde hij er zich als masseur, waarbij hij moeilijkheden kreeg met de universiteit omdat hij ten onrechte de titel dr. voerde (in Philadelphia gekocht). Hij vestigde zich te Brussel, waar hij een grote praktijk opbouwde; koning Leopold I, door malaria licht verlamd, liet zich door hem behandelen. Later bouwde hij eenzelfde praktijk op in Londen, waar hij zelfs een van de dochters van koningin Victoria behandelde. Hij vergat Middelburg echter niet en kwam nog vaak bij dr. De Man op bezoek.

Auteur

A.M. Lauret

Literatuur

  • J.C. de Man, Geneeskundige school I en II.
  • Nagtglas, Levensberichten.