Johannes van Miggrode

Uit Wiki ZB
Versie door Wim van Gorsel (overleg | bijdragen) op 29 mrt 2021 om 11:45
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Johannes van Miggrode
Joh van Miggrode.jpg
Gedenknaald opgericht ter ere van Johannes van Miggrode en een redevoering van Josua van Iperen. Herkomst: KZGW. Collectie Affiches ZB. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, nr. 4003
Geboren 6 mei 1531 Aalst (B.)
Overleden 6 mei 1627 Veere
Beroep Theoloog
VIAF Johannes van Miggrode

Biografie

Theoloog. Met alle recht kan Miggrode de Zeeuwse reformator worden genoemd. Reeds vóór 1550 hebben zijn ouders zich te Veere gevestigd. Johannes werd opgeleid aan de Hoge School te Leuven. In 1564 (volgens andere bronnen omstreeks 1562) werd hij benoemd tot pastoor van de parochiale kerk te Veere en kanunnik in het kapittel van O.L.V. Vermoedelijk heeft deze verkiezing plaats gevonden toen Jan van Stryen op 30 mei 1564 werd aangesteld tot vicaris generaal van het bisdom Middelburg. Volgens een akte d.d. 15 juli 1565 zou hij kort nadien van zijn geloof afvallig zijn geworden. Hij bleef echter in Veere. Eind 1566 of begin 1567 is Miggrode naar Engeland gevlucht, samen met Adriaan Obry(s), die predikant was in Veere en Jan Reigersberg. Op 17 augustus 1568 heeft Alva het banvonnis over hem uitgesproken. Miggrode begaf zich naar Colchester, waar hij een gemeente van Nederlandse vluchtelingen stichtte. Het schijnt dat hij ook heeft meegewerkt aan de eerste uitgave van de Psalmen (door Dathenus uit het Frans vertaald) die in Norwich in 1568 werd gepubliceerd. Of hij ook te Norwich, een van de belangrijkste vluchtelingengemeenten in Engeland, predikant was, is onzeker.

Na de overgang keert Miggrode in mei 1572 naar Veere terug, waar hij zijn vroegere parochie reformeerde tot een calvinistische gemeente. Tot in 1574 is Miggrode de enige predikant in vaste dienst geweest, die men op Walcheren kende. Zijn verhandeling 'Over de verbindende onderschrijvinge voor de dienaren in Walcheren onder de 91 artikelen en onder de 23 vraagstukken in de kerkvergadering (van Dordrecht in 1574) beraamd en beantwoord' werd de grondslag van de kerkelijke organisatie in Zeeland.

Kort na de overgang van Middelburg had Miggrode een onderhoud met de prins van Oranje en als gevolg hiervan werd op 20 februari 1574 de classis Walcheren opgericht. In deze classis was Miggrode voorzitter, verder waren er twee ouderlingen van Middelburg, Vlissingen en Veere. Jan Reigersberg trad op als een der ouderlingen van Veere. In samenwerking met Johannes Gerobulus werkte Miggrode aan de hervorming van Goes en Zuid-Beveland (1578/1579). Op 14 oktober 1579 kwam de eerste provinciale synode te Goes bijeen. Miggrode, afgevaardigde van zijn classis, werd er tot scriba gekozen, wat altijd een belangrijke post was in de kerken van het calvinistische type. De in 1581 te Middelburg gehouden synode droeg hem en Michiel Panneel op om voor a.s. predikanten een examen op te stellen. Van alle Zeeuwse synoden was Miggrode of lid of scriba, maar meestal scriba. Zo wordt hij op 1 februari 1591 te Middelburg weer scriba van de aldaar gehouden synode, waarbij hij wederom zijn leidende rol erkend zag. In 1593 was hij praeses, maar later komt hij niet meer voor in de moderamen. Vermoedelijk was hij de samensteller van het 'Ontwerp omtrent de huwelijken en het ondertrouwen om aan de Ed. Mog. H.H. Staten vertoond te worden' (1597). Hoezeer hij in Zeeland werd geacht, kwam bijv. tot uiting in de classis Tholen, waar iets ten nadele van Miggrode werd gezegd. De hele vergadering protesteerde. Tot zijn dood heeft Miggrode de gemeente Veere gediend. Van zijn hand verscheen 'Ware troostgronden der gelovige zielen'. Dat hij uit het Spaans het werk `Tyrannies et cruautés des Espagnols aux Indes Occidentales' (Antwerpen 1579) zou hebben vertaald is niet waarschijnlijk.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman / S.J.M. Hulsbergen

Literatuur

 • Renier, Verdiensten van Johannes Miggrode.
 • Van Iperen, Historische redevoering bij het ontdekken der gedenknaalde.
 • Glasius, Godgeleerd Nederland.
 • J.W. te Water, Kort verhaal.
 • Smallegange, Cronyk.
 • De van der Schueren, Geschiedenis confiscatie.
 • Nagtglas, Levensberichten.
 • Van Schelven, Vluchtelingenkerken.
 • Van Alphen, Nieuw kerkelijk handhoek 1909.
 • Knappert, Geschiedenis der Herv. Kerk I.
 • N.N.B.W. X.