Hugo van Oostburg/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

(12e eeuw). Monnik van de St.-Pietersabdij te Gent. Werd in 1163 abt en staat bekend als Hugo de eerste; hij overleed in 1180, nadat hij gedurende zijn bestuur talrijke beschikkingen had gemaakt over de abdijgoederen, vooral in het Oostburgerambacht. 4 november 1166 komt hij voor in de oorkonde, die uitspraak doet over de tienden in Oostburg, waarop de abdij recht had. Een andere oorkonde van die tijd bevat beschikkingen van hem, over landen in Russchen-vliete (later Ruische-vliete) bij Oostburg In 1164 verkreeg hij voor zijn abdij landen te Ossenisse en in 1169 te Zaamslag en Axel. Op 28 december 1165 verkreeg hij van paus Alexander III de gunst om in de uithoven en priorijen de H. Mis op te dragen voor de broeders en het werkvolk. Talrijke oorkonden uit zijn tijd noemen personen, die zich als lijfeigenen aan de abdij verkochten, met de bedoeling om door de abdij onderhouden te worden. Hij wordt nog als abt genoemd in een charter van 1177. In dat jaar nam hij zijn ontslag.