Gras, Engels

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Gras, Engels
Engels gras, bron: David J. Stang, Wikimedia

Engels gras (Arméria maritima)

Overblijvende plant met wortelstok, grasachtige bladen en roze-rode of lichtpaarse bloeiwijze. Deze plantensoort komt in Zeeland plaatselijk voor op zeedijken en hooggelegen beweide schorren. (Schorregras). Zij is echter niet algemeen. Elders in Nederland vindt men haar voornamelijk in het waddengebied, op enkele plaatsen in Zuid-Limburg en Twente. De planten van de Zeeuwse schorren behoren alle tot de ondersoort mardima die vooral in zuidwest Europa voorkomt. De Waddenzee-populaties komen meer overeen met de ondersoort intermédia, met een meer noordelijke verspreiding. De ondersoort elongáta wordt regelmatig in tuinen gekweekt.

Auteur

-A.M.M. van Haperen

Literatuur

Lefèbre en Kakes, Arméria maritima, 17-26.