Eikvaren

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Eikvaren
Eikvaren, bron: B. Schoenmakers, Wikimedia

Eikvaren (polypódium)

Varengeslacht met twee soorten, die sterk op elkaar lijken: gewone eikvaren (Polypódium vulgáre) en brede eikvaren (Polypódium interjéctum). (Duufjeskrak, Duumpjeskraak). Beide soorten hebben langwerpige, enkelvoudig ingesneden bladeren met smalle bladslippen. Bij de brede eikvaren zijn de onderste bladslippen meestal wat langer dan de bovenste. Bovendien zijn de slippen bij deze soort meer toegespitst. De brede eikvaren komt in Zeeland het minst algemeen voor. Men vindt deze soort hier en daar in de duinen. De gewone eikvaren is hier vrij algemeen in vochtige valleien, op hellingen en in zandige bossen. In het kleigebied groeit deze soort plaatselijk op knotwilgen (onder andere in de Goese Poel).

Auteur

-K.F. Vaas, herschreven: A.M.M. van Haperen