Duiven

Uit Wiki ZB
Versie door Jacqueline (overleg | bijdragen) op 28 jul 2021 om 06:53 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox | above =Duiven }} DUIVEN In Zeeland worden vier soorten wilde duiven aangetroffen: houtduif, holenduif, tortelduif en Turkse tortel. De duiven di...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Duiven


DUIVEN In Zeeland worden vier soorten wilde duiven aangetroffen: houtduif, holenduif, tortelduif en Turkse tortel. De duiven die veelvuldig in steden voorkomen zijn meestal tamme duiven of ontsnapte postduiven. Deze hebben een zeer variabel verenkleed, vaak met een witte stuit en zwarte strepen op de vleugel. De houtduif (Colúmbu palúmbus; Z.Vl.:bosduif, bosketer, duif, keter, kolduif; W.: woudduuf; W.Z.Vl.: valduif; Sch., Z.B.: woudduve; Borssele: valduve) is de grootste duif en is te herkennen aan de opvallende witte vlekken op hals en vleugels. Bovenzijde grijs, borst paarsbruin, donkere eindband aan de staart. De houtduif is in Zeeland een talrijke broedvogel van bossen, parken, tuinen en hout wallen en een doortrekker en wintergast in g root aantal. Zoekt vooral voedsel op bouwland, waar soms groepen van duizenden vogels gezien kunnen worden. Ook in de zomermaanden vaak concentraties van honderden niet-broedende vogels. De holenduif (Coltimba oénas; ZA/1.: bosduif) is kleiner en met kortere staart dan de houtduif, zonder witte vlekken op hals en vleugels. In Zeeland verspreide broedvogel van boomholten, nestkasten en konijnenholen, totaal 500-1000 paar. Standvogel, doortrekker en wintergast, die het hele jaar door in kleine groepen kan worden waargenomen, vaak in gezelschap van houtduiven. Bij uitzondering worden er grotere groepen, tot enkele honderden, gezien. De tortelduif (Streptopélia túrtur; W.: roepduif; Z.V1.: bosduif) k een kleine duif met kastanjebruine bovendelen en een zwarte staart met witte rand. Uitgesproken zo mervogel, die in april en mei arriveert en vanaf augustus tot oktober wegtrekt naar overwinteringsgebieden in Afrika. In Zeeland broedvogel van o.a. open bosland, parken, tuinen en houtwallen. Totaal 1000 á 2000 broedparen. Zoekt vaak voedsel op bouwland. De Turkse tortel (Streptopélia decaócto) is groter dan de tortelduif en heeft een beigebruin verenkleed, donkere vleugelpunten en een halve zwarte halsband. Deze soort heeft zijn broedgebied vanuit het zuidoosten op spectaculaire wijze uitgebreid over bijna heel Europa en broedt sinds 1950 ook in Nederland. In Zeeland werden de eerste waarnemingen verricht in 1953 op Walcheren en in West Zeeuws-Vlaanderen, waar de soort in 1956 voor het eerst broedde. Sindsdien zijn de aantallen voortdurend toegenomen en tegenwoordig broeden verspreid door de hele provincie 1000-2000 paar. De Turkse tortel broedt vooral in of nabij steden en dorpen en is hier het hele jaar door waar te nemen. Standen zwerfvogel, die in de wintermaanden vaak met tientallen te vinden is bij graanverwerkende en/of graanoverslaande bedrijven.

AUTEUR P.L. Meininger

LITERATUUR Enkelaar, Houtduiven in de winter. Leys, Turkse tortel.