Dravik

Uit Wiki ZB
Versie door Jacqueline (overleg | bijdragen) op 12 jul 2021 om 11:53
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Dravik
Zachte Dravik, bron: Rasbak, Wikimedia

Dravik (brómus)

Groot geslacht van grassen, die zowel wat betreft voorkomen als vorm sterk uiteenlopen. Zij worden alle gekenmerkt door een pluimvormige bloeiwijze met forse aartjes en een kortere of langere kafnaald. In Zeeland komen van dit geslacht slechts een beperkt aantal soorten voor. Het meest algemeen is ongetwijfeld de geheel behaarde een- of tweejarige zachte dravik (Brómus móllis). Deze soort is zeer algemeen in zandige goed bemeste weilanden en in wegbermen, slootkanten en op dijken. Enigszins op deze soort gelijkend is de gerstdravik (Brómus hordáceus). De ijle dravik (Brómus stérilis) heeft een veel ijlere bloeiwijze dan de vorige soorten, met zeer lange kafnaalden (15 à 20 mm). Zij groeit vooral op enigszins beschaduwde plaatsen langs wegen en slootkanten, in struwelen en bossen. In Zeeland is deze soort niet algemeen, maar op plaatsen met oudere bossen of struwelen (binnenduinrand, Zak van Zuid-Beveland) is zij gemakkelijk te vinden. Een zeldzame soort van dit geslacht is de kweekdravik (Brómus inérmis). Zij komt vooral voor in het oostelijk deel van het rivierengebied. Recent is zij echter gevonden op onder andere de Zandkreek en Veerse Dam, terwijl ook vindplaatsen uit de Zak van Zuid-Beveland bekend zijn.

Auteur

-A.A.M. van Haperen