Doornzaad

Uit Wiki ZB
Versie door Maintenance script (overleg) op 20 mrt 2014 om 14:49 (Importing text file)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Doornzaad (tórilis)

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Kruidachtige planten behorend tot de familie der Schermbloemigen. Kenmerkend zijn de stekels en weerhaakjes aan de vruchtjes. In Zeeland komen drie soorten voor, alle met witte bloeiwijzen. Het knopig doornzaad (T. nodósa) wordt gekenmerkt door zeer kort gesteelde bloempjes en schermpjes. Deze soort is zeer kenmerkend voor de dijken in het zeekleigebied en komt elders in Nederland vrijwel niet voor. In Zeeland plaatselijk algemeen op matig intensief beweide dijken bijv. op Noord-Beveland en in de omgeving van Wolphaartsdijk. Ontbreekt echter ook in grote delen van de provincie (bijv. Walcheren, Zak van Zuid-Beveland). Het Zeeuws doornzaad (T. arvénsis) heeft evenals de volgende soort, waarop zij zeer sterk lijkt, langer gesteelde schermen. Ook deze soort komt voor op beweide dijken, maar is veel zeldzamer. In Zeeland groeit zij nog op enkele plaatsen (o.a. Noord-Beveland); elders in Nederland vrijwel verdwenen. Het heggedoornzaad (T. japónica) is de meest algemene soort. De plant kan tot ca. 1 meter hoog worden, heeft fijn geveerde bladeren en lijkt daardoor enigszins op fluitekruid. Zij bloeit echter veel later (juni tot augustus). Deze soort groeit op ruigere plaatsen dan de vorige, bijv. op verwaarloosde dijktaluds en in struwelen. In Zeeland vrij algemeen.


AUTEUR

A.M.M. van Haperen