Doddegras

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Doddegras
Doddegras, bron:Franz Xaver, Wikimedia

Doddegras (Phléum)

Grassengeslacht waarvan in Zeeland drie soorten voorkomen, alle met een langwerpige, ronde en aarvormige bloeiwijze.

  • Het meest algemeen is timotheegras (Phléum praténse), een vaak enigszins blauw gekleurd gras, met hoge voedingswaarde. Deze soort wordt veelvuldig ingezaaid samen met Engels raaigras, Italiaans raaigras en beemdgrassen. Komt algemeen voor in goed ontwaterde vochtrijke weilanden.
  • Knoltimotheegras (Phléum bertolónii) lijkt sterk op de vorige soort maar heeft een knolvormig verdikte stengelbasis en een kortere bloeiaar. Knoltimotheegras komt veel minder algemeen voor dan de vorige soort. Men vindt haar vooral op enigszins zandige, matig beweide dijken.
  • Het zanddoddegras (Phléum arenárium) is veel kleiner. Het wordt doorgaans niet groter dan een tiental centimeters. De aarvormige bloeiwijze is slechts één twee cm lang en naar de uiteinden versmald. Deze soort groeit in Zeeland vooral in de duinen waar het op open droge grond algemeen voorkomt. Verder vindt men het plaatselijk op spoordijken en -emplacementen.

Auteur

-A.A.M. van Haperen