Christoffel Roels

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Christoffel Roels
C Roels.jpg
Christoffel Roels was onder andere raadspensionaris te Middelburg. Tekening: Rotterdamse kaai, maker onbekend, ca. 1730. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 754.
Geboren ± 1540 Leuven
Overleden 18 mei 1579 Middelburg
Beroep Raadpensionaris
VIAF Christoffel Roels

Biografie

Raadpensionaris. Vestigde zich te Middelburg, waar hij op 4 mei 1568 beëdigd werd als pensionaris van prelaat en edelen van Zeeland. Als zodanig bleef hij aan tot 28 juni 1574, op aandringen van de bisschop, zijn neef Nicolaas de Castro, waarna hij openlijk de zijde der Staten koos. Het volgende jaar trad hij onder invloed van zijn vriend Marnix van St.-Aldegonde toe tot de hervormde gemeente. Op 1 januari 1577 verbleef hij te Brussel voor de Satisfactie van Goes, 15 oktober daaraanvolgend werd hij door Willem van Oranje gedelegeerd de problemen tussen de vroedschap van Middelburg en de gouverneur en raden op te lossen. Op 3 juli 1578 werd hij benoemd tot Raadpensionaris van Zeeland, vervolgens werd hij door Maurits tot auditeur in de Rekenkamer benoemd, doch dit werd door de Staten van Zeeland onverenigbaar geacht met het ambt van Raadpensionaris en ongedaan gemaakt.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman

Literatuur

  • Van de Spiegel, Historie der satisfactie, 97, 99, 182, 230.
  • De Stoppelaar, Oud-archief van Middelburg.
  • Van Toorenenbergen, Ph. van Marnix godsdienstige en kerkelijke geschriften 3, 200-222.
  • Kesteloo, Stadsrekeningen IV, 121.
  • Fruin, Archief van prelaat en edelen. N.N.B. W. III. Zelandia Illustrata I, 108, 272.
  • N.N.B. W. III.
  • Zelandia Illustrata I, 108, 272.