Casper van Vosbergen (Gaspar Jaspar dDe Vosberghe, Vosbergius)

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Casper van Vosbergen (Gaspar Jaspar dDe Vosberghe, Vosbergius)
300px
tekst
Geboren ?? Goes
Overleden 1598 ??
Beroep Rechtsgeleerde
VIAF Casper van Vosbergen

Rechtsgeleerde. Na een verblijf in Bergen op Zoom en Engeland leidde hij als hoofdbaljuw van Zierikzee de verdediging van de stad tijdens haar beleg (1575-76). Onder de schijn over overgave te willen onderhandelen wist hij krijgsvolk en levensmiddelen de stad binnen te smokkelen, waardoor hij na haar val door de Spanjaarden buiten het vredesverdrag gesloten werd. Vosbergen dook onder doch gaf zichzelf aan toen hij het leven van anderen ernstig in gevaar dreigde te brengen. Terwijl Mondragon tevergeefs trachtte hem voor de zaak der Spanjaarden te winnen, gelukte het hem te ontsnappen. Namens Zeeland ondertekende hij mede de Unie van Utrecht (23 januari 1579). Later werd hij baljuw te Veere. Als raadsheer van Zeeland woonde hij de particuliere synoden van dat gewest hij in 1591 en 1597. Hij is wellicht in 1598 overleden, daar in dat jaar Jacob Campe hem als gecommitteerde raad opvolgde.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman

Literatuur