Broederschappen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Broederschappen

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Godvruchtige bonden die een kerkelijke sanctie hebben gekregen. Hun doel gaat vooral in twee richtingen; het beoefenen van liefdadigheid en het opluisteren van de openbare eredienst. In de kerkgeschiedenis van Zeeland komen we telkens weer broederschappen tegen in de steden en op het platteland. Menigmaal is een broederschap het begin geweest van een gasthuis of een weeshuis; rondom bepaalde altaren formeerden zich broederschappen; pelgrims, die in Jerusalem, Rome of St.-Jacob Compostella waren geweest, vormden broederschappen. Evenals de gilden hebben zij een eigen plaats ingenomen in processies. De Duitse Orde is voortgekomen uit een broederschap.


AUTEUR

S.J.M. Hulsbergen