Autrichepolder

Uit Wiki ZB
Versie door Maintenance script (overleg) op 20 mrt 2014 om 15:09 (Importing text file)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Autrichepolder

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Polder gelegen in de gemeente Sas van Gent (tot de herindeling in 1970 in de gemeente Westdorpe (grotendeels) en Sas van Gent); was een zelfstandige polder die thans is opgenomen in de in 1965 opgerichte Waterschappen Axeler Ambacht (528 ha) en De Verenigde Braakmanpolders (40 ha); hoogteligging van 0,8 m N.A.P. tot 1,3 m N.A.P. De afwatering ten oosten van het Kanaal van Terneuzen naar Gent, die de polder doorkruist, geschiedt via de uitwateringssluis in de Nieuw-Othenepolder; de afwatering ten westen van het kanaal via de sluis aan de westzijde van de buitenhaven van de nieuwe kanaalmond bij Terneuzen. Op de grens met de Canisvliet-Binnenpolder ligt Westdorpe/*Reedijk. De polder werd in 1620 bedijkt uit in de 15e eeuw geïnundeerde gronden, gelegen ten westen van de Landdijk. Deze bedijking geschiedde door kanunniken van het kapittel van de Onze Lieve Vrouwe kerk te Antwerpen, op octrooi an de aartshertog Albertus en aartshertogin Isabella van Oostenrijk, aan wie de polder zijn (verfranste) naam dankt. Bij de aanleg van het kanaal van Gent naar Terneuzen in 1825/26 werd de polder doorsneden.


AUTEUR

J. Kuipers