Adriaan Hollestelle

Uit Wiki ZB
Versie door Wim van Gorsel (overleg | bijdragen) op 4 mrt 2021 om 12:35
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Adriaan Hollestelle
A Hollestelle.jpg
Portret van Adriaan Hollestelle, getekend door zijn zoon Cornelis. (Zeeuws Archief/Zeeuws Genootschap, ZI-IV-0452). Bron: Zeeuwseankers.nl
Geboren 7 mei 1832 Colijnsplaat
Overleden 29 maart 1922 Tholen
Beroep Onderwijzer; landmeter; opzichter bij waterschap en Rijkswaterstaat; gemeenteraadslid en wethouder van Tholen en lid van Provinciale Staten van Zeeland.
VIAF Adriaan Hollestelle

Biografie

Onderwijzer; landmeter; opzichter bij waterschap en Rijkswaterstaat; gemeenteraadslid en wethouder van Tholen en lid van Provinciale Staten van Zeeland. Afkomstig uit een zeer arm landarbeidersgezin, ging hij op kosten van het Algemeen Armbestuur naar de lagere school. Omdat zijn vader vroeg was overleden en zijn moeder de kost verdiende, werd hij opgevoed door zijn zusje en (later) door zijn grootmoeder. Na schooltijd was hij koewachter bij de werkgever van zijn moeder, tot hij op zijn dertiende jaar zelf ging werken: in voorjaar en zomer als veldarbeider en in de herfst als dijkwerker. Omdat hij op de avondschool, die hij 's winters bezocht, ijverig en hulpvaardig was, raadde de waarnemend hoofdonderwijzer (J.M. Stroes) hem aan zich voor het onderwijzersexamen te bekwamen.

Op 12 oktober 1854 slaagde hij te Middelburg. Op 1 januari 1855 werd hij onderwijzer in Goes, maar vanwege de drukke werkzaamheden (twee maal dagschool, tussen- en avondschool), het verplichte kerkbezoek en heimwee naar zijn geboortestreek, zocht hij al spoedig een andere standplaats. Voorjaar 1856 werd hij onderwijzer te Scherpenisse, maar vanwege de geringe verdiensten solliciteerde hij in hetzelfde jaar naar de functie van werkbaas bij de calamiteuze polders in Zeeland. Ondanks zijn vroegere praktijkervaring als dijkwerker werd hij afgewezen, omdat hij het landmetersdiploma niet bezat. Door zelfstudie slaagde hij ook voor dit examen (18 september 1857) en werd op 11 mei 1859 aangesteld als werkbaas bij de calamiteuze polders. In 1862 legde hij vervolgens de examens af voor opzichter bij Rijkswaterstaat en het waterschap De Brede Watering bewesten Yerseke. In 1863 werd hij bij de laatst genoemde dienst in deze functie aangesteld, maar na enige (vermeende?) tegenwerking trad hij op 1 januari 1864 in dienst van Rijkswaterstaat met achtereen volgens als standplaats Ellewoutsdijk (1864), St .-Maartensdijk (1867) en Tholen (1883). Na in 1890 tot opzichter 1e klasse te zijn bevorderd, verliet hij in 1898 de dienst.

Hollestelle heeft zich veel bezig gehouden met de geschiedenis, waterstaatsbelangen en terreinvorming (geomorfologie) van zijn geboortestreek, waarover hij enkele werken publiceerde in het Archief van het Zeeuwsch Genootschap. Als blijk van waardering voor dit werk werd hij benoemd tot lid van dit genootschap en van het Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres. Op bestuurlijk (politiek) gebied is Hollestelle actief geweest als gemeenteraadslid en wethouder van Tholen en lid van de Provinciale Staten van Zeeland (1889) voor de Anti-Revolutionaire Partij.

Zie bibliografie.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

F. van Noordwijk, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • De Bruin, Hollestelle en zijn 'Levensboek' (AZG).
  • De Bruin, Adriaan Hollestelle (ZT).