Michiel van Baerland (Matheusz.)

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Michiel van Baerland (Matheusz.)
Baarland 456.jpg
Huis van Baarland, ca. 1640, tekeningen en prenten, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 456
Geboren 24 april 1577 Goes
Overleden 30 januari 1629 Goes
Beroep baljuw van Goes
VIAF [1]

Biografie

Michiel van Baerland was de zoon van Matheus Michielsz van Baerland en Tanneken Marinusdr. Is wellicht de Michiel Baerlandus die op 18-jarige leeftijd 1 november 1595 te Leiden werd ingeschreven als student in de letteren. Ging op 21 februari 1601 te Goes in ondertrouw met jkvr. Jacquemina van Banchem, geboren te 's-Gravenhage. Hij was schepen te Goes in de jaren 1605-1607 en 1610-1611. In 1607 en 1608 was hij commissaris van het landrecht te Goes. Niet lang daarna werd hij baljuw doch 'mits eenige procedures jegens hem voor den hove van Holland hangende', bij acte van prins Maurits van 10 april 1610 slechts bij provisie aangesteld; 31 mei 1610 kreeg hij stem als baljuw en schepen van Goes. Definitief baljuw werd hij 23 april 1611, wanneer hem tevens commissie werd verleend als superintendent van Zuid-Beveland. Na het overlijden van zijn vrouw op 27 oktober 1607 ging hij op 19 oktober 1611 te Goes een tweede huwelijk aan met Maria van Campen, dochter van Cornelus Mathijsz. van Campen. Uit het eerste huwelijk is een zoon Jan bekend, enkele andere kinderen zijn op zeer jonge leeftijd gestorven. Hij was in het geheim rooms-katholiek en trad in 1612 en 1613 tegen de predikanten Lansbergen op. Wegens ziekte werd hem op 21 februari 1627 een onderschout ter zijde gesteld.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-L.J. Abelman