J.A. Hess

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
J.A. Hess
JA Hess.png
Opticien J.A. Hess verrichtte baanbrekend werk op het gebied van verziendheid. Hier een verziend oog en correctie daarvan met een convexe lens. Bron: Wikimedia Commons.
Geboren 19e eeuw
Beroep Opticiën
VIAF J.A. Hess

Biografie

Opticien. Het weinige, dat we over deze miskende man weten, is beschreven door dr. R. Bijlsma. Hess had als goedgekeurd gezicht- en oogheelkundige te Middelburg in 1842 een werk uitgegeven, waaruit zijn kennis van de verziendheid blijkt. Hess beschreef de twee, tot dan toe bekende ooggebreken: presbyopie (verziendheid) en myopie (bijziendheid). Door ervaring had hij bovendien twee nieuwe ziektebeelden leren kennen: hypermetropie (sterke verziendheid) en presby-myopie: samengaan van presbyopie en myopie. Hess herkende nog een vijfde afwijking: bresbyopie. Lijders hieraan kunnen noch dichtbij noch veraf gelegen voorwerpen duidelijk onderscheiden. Deze ziekte is aangeboren en met behulp van convexe (bolronde) glazen kan het gezichtsvermogen worden verbeterd. Hess klaagde, dat bijna geen enkele hoogleraar van deze afwijking nota wilde nemen. Zijn uitleg tegenover militair-geneeskundige autoriteiten, kamerleden en ministers, bleef onbeantwoord. Op zijn verzoek de toestellen te komen onderzoeken, volgde evenmin een reactie. Ook een passage in het werk van prof. E.C. Donders, waarin Hess woorden worden toegedicht die hij nooit geschreven heeft, moet hem pijn hebben gedaan. In het buitenland, met name in Duitsland en Frankrijk, werden de verdiensten van Hess door zijn geleerde collegae wel degelijk ingezien. Uit zijn latere geschriften blijkt, dat deze bekwame opticien, niet alleen moreel maar ook financieel, ernstig heeft geleden onder de miskenning. Belangrijkste werk: ‘Theoretisch en Practisch Handboek der Mechanische Oogheelkunde’.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

A.M. Lauret

Literatuur

  • BijIsma, Hypermetropie.